aktuality | 3d | vizualizace | |
   
 

Technologicky je dům řešen tak, aby byl energeticky málo náročný a proto bude pro majitele bytů další očekávaný nárůst cen energií méně bolestný. Celý plášť domu je dokonale zateplen. Na vnější straně nosných stěn tl. 300 mm vyzděných z bednících dílců BD 30 je tepelně izolační vrstva kontaktního zateplovacího fasádního systému z desek z minerálním kolmým vláknem např. Rockwool Fasrock L. Tloušťka tepelné izolace uliční a dvorní fasády bude 140 mm. Tloušťka tepelné izolace štítové fasády 160 mm a v místě pásů mezi okny tl. 120 mm. Zateplení obvodových betonových stěn 1.PP bude provedeno z extrudovaného polystyrénu na zámrznou hloubku. V oknech jsou vakuovaná dvojskla s vynikajících součinitelem tepelného odporu, konstrukce všech balkónů a terasy je řešena tak, aby nikde nevznikaly tepelné mosty. Střešní konstrukce ochrání dům nejen před deštěm, ale i před únikem tepla. Objekt bude vytápěn teplou vodou ze stávajícího horkovodního řadu odbočkou vedenou do výměníkové stanice umístěné v suterénu objektu. Rozvod otopné vody po bytě je veden měděným potrubím, čímž je zajištěna téměř neomezená životnost.