aktuality | 3d | vizualizace | |
   
 

V podzemí domu jsou garážová stání pro 16 osobních automobilů (+1 stání jako reyerva) ve společné garážové hale. V 1.PP jsou při sousedících štítových zdech soustředěny sklepní kóje (1 kóje pro každý byt). Při SZ obvodové zdi bude situována výměníková stanice se vstupem z prostoru vjezdové rampy.

Bezbariérový přístup do bytů ze suterénu je zajištěn po rampě do suterénu a chodbou k výtahu, bezbariérový přístup hlavním vchodem na mezipodestu hlavního schodiště a do průchozího výtahu.

Dále je zde prostor pro sklad - úklidová místnost, místnost pro kola a kočárky, sušárna, místnost pro tepelný výměník, domovní chodba, vyrovnávací schodiště a hlavní domovní schodiště s výtahovou šachtou.